Anul 2021

Hotarirea nr. 41

privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2020/ 07.06.

Hotarirea nr. 42

privind aprobarea decontării sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe lunile aprilie și mai, anul 2021/ 06.07.

Hotarirea nr. 43

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi/ 06.07.

Hotarirea nr. 44

privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Dor Mărunt Gară, a imobilului teren în suprafață de 948 mp, aparținând domeniului privat al comunei Dor Mărunt, situat satul Dor Mărunt, str. Stejarilor nr. 65/ 06.07.

Hotarirea nr. 45

privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2021/ 06.07.

Hotarirea nr. 46

privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2021/ 06.07.

Hotarirea nr. 47

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie și octombrie, anul 2021/ 06.07.

Hotarirea nr. 48

privind aprobarea documentației tehnico–economice privind lucrări de reparații curente ale Școlii Gimnaziale nr. 1, Dâlga Gară/ 06.07.

Hotarirea nr. 49

privind aprobarea decontării sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe luna mai, anul 2021/ 03.08.

Hotarirea nr. 50

privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Club Sportiv Speranța Dâlga/ 03.08.

Hotarirea nr. 51

privind aprobarea documentației tehnico – economice privind lucrări de reparații curente clădire administrativă, Șoseaua București– Constanța nr. 137, com. Dor Mărunt/ 03.08.

Hotarirea nr. 52

privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2021/ 03.08.

Hotarirea nr. 53

privind aprobarea planului de dezvoltare locală și de urbanism a extinderii sistemului de distribuție gaze naturale în comuna Dor Mărunt/ 03.08.

Hotarirea nr. 54

privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2021/ 16.09.

Hotarirea nr. 55

privind aprobarea decontării sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe luna iunie, anul 2021/ 61.09.

Hotarirea nr. 56

privind aprobarea alocării unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Gheorghe din comuna Dor Mărunt/ 16.09.

Hotarirea nr. 57

privind aprobarea modalității de plată pentru operarea serviciului de salubritate/ 16.09.

Hotarirea nr. 58

privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului de salubritate/ 16.09.

Hotarirea nr. 85

Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022/ 13.12.