Raport periodic

al primarului comunei Dor Mărunt pentru anul 2022.