Informatii/ Legislatie.

  • Persoana responsabila pentru L. 544/ 2001- secretar comuna, Vatafu Constantin Alecsandru;
  • Formular tip pentru solicitare informatii in baza L. 544/ 2001- descarca document.

Rapoarte de evaluare a implementarii L. 544/ 2001:

Rapoarte de evaluare a implementarii L. 52/ 2003: