Transparența decizională

conform L 53/ 2003.
Anul 2021

Anunțuri în baza legii 52/ 2003 privind transparența decizională.

Anul 2020

Anunțuri în baza legii 52/ 2003 privind transparența decizională.