Documentatie de atribuire

Serviciul de salubrizare.
Regulament

de organizare si functionare a serviciului de gestiune a deseurilor in judetul Calarasi.

Anunt

in conformitate cu prevederile L. 52/ 2003 privind transparenta decizionala.

Model de contract

“ Delegarea gestiunii serviciului de colectare si transport al deșeurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile zona 4, județul Călărași”