Numele si prenumele persoanei responsabile pentru L 544/ 2001.

  • Persoana responsabilă pentru L. 544/ 2001- Cerasela Mihaela BÂRSAN;

  • Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/ sau gestionate, potrivit legii, de Primăria și Consiliul local al comunei Dor Mărunt- descarcă document;
  • Formular tip pentru solicitare informații în baza L. 544/ 2001- descarcă document;

  • Formular tip- reclamație administrativă/ model lipsă răspuns L. 544/ 2001- descarcă document;

  • Formular tip- reclamație administrativă/ model răspuns negativ L. 544/ 2001- descarcă document;

Rapoarte de evaluare a implementarii L. 544/ 2001:


Rapoarte periodice de activitate: