Anunt sisteme individuale de colectare

 ANUNT!

 Primăria comunei Dor Mărunt vă aduce la cunoștință faptul că prin apariția H.G. nr. 714/ 2022 s-a stabilit obligativitatea ca autorităţile publice locale să înfiinţeze şi să întreţină un registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ-teritorială.

Astfel persoanele fizice şi juridice au obligatia de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate.

Drept urmare, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice care au pe proprietăţi astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toaletele cu bazine etc.), trebuie să depună la Primăria comunei Dor Mărunt o cerere/ declaraţie până la data de 30 octombrie 2022. 

Formularul tipizat se găseşte aici- (link către formular) cât şi la sediul Primariei.

Declaratia de mai sus se  completeaza si se depune la Registratura din cadrul Primăriei Dor Mărunt sau pe adresa de e-mail primaria.dormarunt@yahoo.com. Precizăm că legislaţia prevede amenzi între 5000 lei şi 10000 lei în cazul în care nu se va depune această declaraţie.

PRECIZĂRI DIN HOTĂRÂREA nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

 • Construcţia sistemelor individuale adecvate trebuie să se realizeze astfel încât să se prevină poluarea mediului şi să se asigure protejarea sănătăţii umane. Aceste sisteme pot include instalaţii prefabricate standardizate şi/sau construcţii.
 • Instalaţiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanşe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016.
 • Bazinele vidanjabile etanşe sau sistemele de epurare a apelor uzate vor putea fi instalate doar cu respectarea indicaţiilor tehnice de montare şi utilizare stabilite de producătorul/furnizorul instalaţiei.
 • Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o staţie de epurare
 • Pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalaţie, printr-o firmă acreditată de vidanjare.

Obligaţia se aplică atât sistemelor existente în gospodării cât şi în cazul celor care urmează să fie construite.


CONSULTARE PUBLICA

Privind implementarea principiului “plateste pentru cat arunci” 

 

In conformitate cu OUG 92/2022 privind regimul deseurilor, in desfasurarea activitatii de colectare si transport deseuri menajere si similare celor menajere, trebuie implementat instrumentul economic “plateste pentru cat arunci”, bazat pe unul sau mai multe dintre elementele specificate la art. 17, alin. 5, lit. h), respectiv:

 • Volum;
 • Frecventa de colectare;
 • Greutate;
 • Saci de colectare personalizati.

 

 • Volum

Adaptarea posibilitatii de colectare prin volum implica urmatoarele aspecte:

 • determinarea exacta a numarului de gospodarii din fiecare UAT si a numarului de persoane din fiecare gospodarie;
 • fiecare gospodarie va primi un numar de pubele proportional cu numarul de persoane, iar operatorul de colectare va prelua doar acele pubele calculate la un indice de generare egal pentru toti locuitorii dintr-o zona (pentru fiecare zona se va stabili, impreuna cu Administratia, cantitatea de deseu pe care o vom ridica per persoana de la fiecare locuinta)

Aceasta modalitate presupune achizitionarea de pubele al caror cost va fi inclus in tariful de operare. 

 • Frecventa

Adoptarea acestui principiu presupune o colectare la o frecventa mai mare sau mai mica, cu implicare directa asupra tarifului platit.

Si in aceasta varianta se impune achizitionarea de pubele, iar operatorul le va colecta doar pe acestea. 

 • Greutatea

Aplicarea acestei metode presupune ca operatorul sa faca investitii pentru dotarea autogunoierelor cu sistem de cantarire, iar pubelele cu care vor fi echipate gospodariile vor acea cip de identificare si vom putea masura cantitatea de deseu colectat de la fiecare gospodarie, cu influenta asupra sumei pe care cetatenii o vor plati.

Si in aceasta situatie gospodariile vor fi dotate cu pubele al caror cost va fi inclus in tarif. 

 • Saci inscriptionati

Operatorul va fundamenta tariful la care va ridica deseul ce se va preda in saci inscriptionati, cu diferite posibilitati de incarcare (exp. 30, 60, 90 l).

Plata serviciului se va face la momentul achizitionarii sacilor inscriptionati, fiecare gospodarie urmand a-si dimensiona costurile in functie de necesitate.

 

Va aducem la cunostinta ca, in situatia in care nu implementam in regim de urgenta acest principiu economic, suntem pasibili de amenzi aplicabile de Garda de Mediu, care vor influenta in mod negativ costurile suportate de populatie.

Dorim sa va informam ca, la momentul actual, deoarece acest principiu nu este implementat, toti cetatenii platesc la fel indiferent de cantitatea generata, ceea ce face ca marea majoritate a cetatenilor sa suporte si costurile care ar trebui descarcate doar pe un numar bine determinat de cetateni (in cantitatea cantarita, care constituie elementul cel mai important in fundamentarea tarifului, se includ si deseuri provenite din demolari, reparatii, mobilier, elemente care nu constituie deseu menajer, dar duc la cresterea tarifului). 

Asteptam propunerile dumneavoastra la urmatoarele adrese:

si la telefon: 0787.329.758 si 0787.807.103 

Perioada consultarii publice: de la data 16.11.2022 la data 29.12.2022.