Legislatie

Legi si documente importante.

  • LEGEA nr. 115 din19 mai 2015- pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215 din 2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/ 2004 privind Statutul alesilor local;

  • LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003- privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

  • LEGEA nr. 115 din 16 octombrie 1996- privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere;