Anul 2021

Hotarirea nr. 1

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a mandatului doamnei consilier local Prevenda Irina/ 29.01.

Hotarirea nr. 2

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a mandatului doamnei consilier local Stamate Laura Elena/ 29.01.

Hotarirea nr. 3

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a mandatului domnului consilier local Purcărea Cristian Florin/ 29.01.

Hotarirea nr. 4

privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare/ 29.01.

Hotarirea nr. 5

Privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Grădinița cu program normal – 3 grupe, localitate Dâlga, com. Dor Mărunt, jud. Călărași”/ 29.01.

Hotarirea nr. 6

privind înrolareaa Primăriei comunei Dor Mărunt în Sistemul Național Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar (SNEP), precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar/ 29.01.

Hotarirea nr. 7

privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Studiu de fezabilitate pentru extindere rețea de distribuție gaze naturale în com. Dor Mărunt, sat Dâlga, jud. Călărași”/ 29.01.

Hotarirea nr. 8

privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe lunile octombrie și noiembrie, anul 2020/ 21.09.

Hotarirea nr. 9

privind mandatarea reprezentantului comunei Dor Mărunt în vederea exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul ADI ”ECOAQUA” Călărași/ 29.01.

Hotarirea nr. 11

privind stabilirea salariilor de bază ale aparatului de specialitate al primarului comunei Dor Marunt/ 29.01.

Hotarirea nr. 12

Privind privind constatarea apartenenței la domeniul privat a unor imobile terenuri/ 29.01.

Hotarirea nr. 13

Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi/ 29.01.

Hotarirea nr. 14

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie și aprilie, anul 2021/ 29.01.

Hotarirea nr. 15

privind aprobarea desființării imobilului ”Dispensar Medical”, situat în sat Dâlga, str. Eroilor nr. 48, înscris în Cartea Funciară a comunei Dor Mărunt cu nr. 21542, imobil ce face parte din domeniul privat al comunei Dor Mărunt/ 29.01.

Hotarirea nr. 16

privind aprobarea achiziționării de piatră de carieră concasată pentru reparația străzilor/ 29.01.

Hotarirea nr. 17

privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Dor Marunt/ 29.01.

Hotarirea nr. 18

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 61/03.11.2021 privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local Dor Mărunt/ 26.02.

Hotarirea nr. 19

privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV al anului 2020/ 26.02.

Hotarirea nr. 20

privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare ”Notă conceptuală” și ”Temă de proiectare” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială nr. 1 Dor Mărunt Sat”/ 26.02.