Hotarirea nr. 1

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a mandatului doamnei consilier local Prevenda Irina/ 29.01.

application/pdf 1.pdf — 215.8 KB