Anul 2020

Hotarirea nr. 44

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul ”Sistem video de monitorizare a principalelor căi de comunicație rutieră din satele Dor Mărunt, Dâlga, Înfrățirea, Pelinu și Ogoru”, comuna Dor Mărunt/ 27.07.

Hotarirea nr. 45

privind însușirea propunerii de concesionare a imobilului fost spital TBC Dor Mărunt/ 27.07.

Hotarirea nr. 46

privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Inființare parc «Regele Carol I», în parcela cu nr.cad.23410, in suprafata de 4504 mp, situata in intravilanul satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt/ 27.04.

Hotarirea nr. 47

privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Extindere parc «Valea Gerului» în parcelele cu numerele cadastrale 23411 si 24464, cu suprafetele de 5338 mp si respectiv de 9745 mp, situate in intravilanul satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt/ 27.07.

Hotarirea nr. 48

privind aprobarea documentației tehnico – economice privind lucrări de reparații curente ale străzilor din comuna Dor Mărunt/ 27.07.

Hotarirea nr. 49

privind abrogarea Hotărârii Consiliului local Dor Mărunt nr. 45/ 09.07.2009 privind aprobarea PUZ – construire parc logistic în extravilan și parțial în intravilan, comuna Dor Mărunt/ 27.07.