Dispozitii primar

anul 2021.
Dispozitia 100

privind convocarea Consiliului Local al comunei Dor Mărunt in ședinta ordinară la data de 29.01.2021, ora 10.00/ 29.01.

Dispozitia 143

privind convocarea Consiliului Local al comunei Dor Mărunt in ședinta ordinară la data de 26.02.2021, ora 10.00/ 19.02.

Dispozitia 328

de aprobare a Codului Etic și de Integritate a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Dor Marunt/ 26.08.