Anul 2020

Hotarirea nr. 61

privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local Dor Mărunt/ 03.11.

Hotarirea nr. 63

privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste/ 13.11;

Hotarirea nr. 64

privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al comunei Dor Mărunt/ 13.11.

Hotarirea nr. 65

privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul III al anului 2020/ 13.11.

Hotarirea nr. 66

privind aprobarea desființării anexelor C2 și C3 din cartea funciară nr. 23648 a comunei Dor Mărunt, situate în incinta curții primăriei Dor Mărunt/ 13.11.

Hotarirea nr. 67

privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru unitățile de învățământ din comuna Dor Mărunt, în vederea achiziționării de tablete de uz școlar/ 13.11.

Hotarirea nr. 68

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Dor Mărunt/ 13.11.

Hotarirea nr. 69

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrări de reparații curente gard sediu primărie/ 13.11.

Hotarirea nr. 70

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Dor Mărunt în Consiliile de administrație ale Școlilor Gimnaziale Dor Mărunt și Dâlga pentru anul școlar 2020-2021/ 13.11.

Hotarirea nr. 71

privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Dor Mărunt/ 13.11.

Hotarirea nr. 72

privind aprobarea listei cu străzi pe care se va așterne frezură asfaltică/ 13.11.

Hotarirea nr. 73

privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 13.11.

Hotarirea nr. 74

privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Dor Mărunt, județul Călărași, în anul școlar 2021-2022/ 16.12.

Hotarirea nr. 75

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021/ 16.12.

Hotarirea nr. 76

privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru lucrări de reparații curente unități de învățământ/ 16.12.

Hotarirea nr. 77

privind aprobarea planului de actiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2021 pentru beneficiarii Legii nr. 416/ 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare/ 16.12.

Hotarirea nr. 78

privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 16.12.

Hotarirea nr. 79

privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 23.12.

Hotarirea nr. 79

privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 23.12.

Hotarirea nr. 80

privind aprobarea achiziționării serviciilor de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Dor Mărunt, jud. Călărași, pentru perioada 2021-2027/ 23.12.