Hotarirea nr. 71

privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Dor Mărunt/ 13.11.