Declaratii

la iunie 2020.

Executiv:

Aparatul de specialitate al primarului:

Consiliul local: