Rezultatul interviu- nr. 41 din 21.01.2021.

Din cadrul Concursului de recrutare in vederea ocuparii unor funcţii publice de executie vacante în cadrul Primariei comunei Dor Marunt.